ΕΝΩΣΗ_ΠΣ_ΚΕΡΚΥΡΑΣ.png

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία της ΕΠΣ Κέρκυρας θα παραμείνει ανοικτή στις ακόλουθες ώρες λειτουργίας 9.00 -16.00, για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των σωματείων της δύναμής μας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Επίσης όσα σωματεία δεν έχουν καταθέσει πρώτες εγγραφές ποδοσφαιριστών και έχουν έτοιμα τα δικαιολογητικά θα μπορούν να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά ώστε να εκδοθούν τα δελτία των ποδοσφαιριστών.