ΕΛ.Ο.Κ.jpg

Ανακοινώθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ.

 Η ανακοίνωση:

Σας γνωστοποιούμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 30η Μαρτίου 2021. Συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως στην 1η συνεδρίαση που διεξήχθη την 1/4/2021 και συμπληρώθηκε από τον εκπρόσωπο των αθλητών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΟΥΣΤΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΑΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΕΣΤΕΚΙΔΗ
ΕΦΟΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ :ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ